Kop van Jut

Kop van Jut

Deze zeer oude attractie is ontstaan in het begin van de negentiende eeuw. In Den Haag woonde een zeer rijke familie, de vrouw bezat een vermogen aan juwelen. Deze familie had ook een dienstmeid aan het werk die verkering had met een zekeren Jut. Deze mijnheer Jut wilde de juwelen van de familie stelen, wat ook gebeurde, en hij ging er samen met de dienstmeid vandoor. Ze vluchten naar het buitenland. Eerst naar Engeland, toen Australië en later naar Frankrijk. Na een aantal jaren van vluchten kwamen ze terug in Nederland waar Jut al snel werd gearresteerd én onthoofd. Waarnaar deze attractie is vernoemd en dus de mensen op het hoofd van Jut konden slaan. Een zeer triest verhaal, maar het moet echt gebeurd zijn.